เกี่ยวกับเรา บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ผู้ให้บริการ ระบบชำระเงินออนไลน์

  • หน้าแรก
  • บริการไชโยเพย์
  • สมัครใช้บริการ
  • ร้านค้าออนไลน์
  • นักพัฒนา
  • แจ้งปัญหาร้องเรียน

เกี่ยวกับ ไชโยเพย์

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด เป็นบริษัทผู้นำในการให้บริการ Web Hosting Service, E-commerce Solution, E-Marketing Service และ System Customization and Integration Service ที่ตอบสนองทุกความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง SMEs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยทางบริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด เน้นให้คำแนะนำในการเลือก service และ solution ที่เหมาะสมตามงบประมาณและธุรกิจ

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด เข้ารับใบอนุญาตผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)จากกระทรวง ICT

คุณอนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด เข้าร่วมพิธีมอบใบอนุญาตในการดำเนินการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องจัดเลี้ยงชั้น 1 อาคาร 9 ของบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบอนุญาต ภายในงานมีผู้เข้ารับใบอนุญาตให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ทั้งหมด 67 ราย และบริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ก็เป็น 1 ใน 67 ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ในชื่อ "ไชโยเพย์" มากยิ่งขึ้น

สมัครใช้บริการ