• หน้าแรก
  • บริการไชโยเพย์
  • สมัครใช้บริการ
  • ร้านค้าออนไลน์
  • นักพัฒนา
  • แจ้งปัญหาร้องเรียน

บริจาคเพื่อการกุศล

หากมูลนิธิใดสนใจใช้บริการไชโยเพย์ เรามีความยินดีจะให้ใช้ระบบไชโยเพย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจติดต่อ 02-187-0187 หรือ service@chaiyopay.com

สมัครใช้บริการ