• หน้าแรก
  • บริการไชโยเพย์
  • สมัครใช้บริการ
  • ร้านค้าออนไลน์
  • นักพัฒนา
  • แจ้งปัญหาร้องเรียน

แจ้งปัญหา ร้องเรียน

นอกจากไชโยเพย์จะให้ความช่วยเหลือแก่ร้านค้าที่ใช้บริการกับเราแล้ว ไชโยเพย์ยังให้บริการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าของร้านค้า ในกรณีที่ลูกค้าของร้านค้าพบเจอปัญหาการทุจริต การยักยอกจากร้านค้า ที่ใช้บริการกับไชโยเพย์ เช่น จ่ายเงินกับร้านค้าแล้ว ร้านค้าไม่ส่งสินค้า เป็นต้น โดยลูกค้าของร้านค้าสามารถอีเมล์แจ้งปัญหาร้องเรียนมาได้ที่ ทางไชโยเพย์จะดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด และจะปิดการให้บริการแก่ร้านค้าทันที หลังจากการตรวจสอบว่าร้านค้ากระทำผิดจริง

สมัครใช้บริการ