ชำระเงินออนไลน์, ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต, ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

 • หน้าแรก
 • บริการไชโยเพย์
 • สมัครใช้บริการ
 • ร้านค้าออนไลน์
 • นักพัฒนา
 • แจ้งปัญหาร้องเรียน

รายละเอียดบริการ ไชโยเพย์

1. บริการไชโยเพย์ เป็นบริการสนับสนุนด้านการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบัตรเครดิตผ่าน K-Payment Gateway ของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) จำกัด ให้แก่ร้านค้าสมาชิกที่เสนอขายสินค้า และ
หรือบริการทางเว็บไซต์ของร้านค้าสมาชิก

 

บริการ การชำระเงินออนไลน์ของ ไชโยเพย์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทการใช้งาน

 • ไชโยเพย์สำหรับบุคคลทั่วไป
 • ไชโยเพย์สำหรับบริษัทฯ องค์กร หรือ หน่วยงานอื่นๆ

 

ค่าบริการของไชโยเพย์สำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับบริษัท องค์กร หรือ หน่วยงานอื่นๆ จะมีค่าธรรมเนียมที่เท่ากัน แต่จะต่างกันในส่วนของการใช้เอกสารในการสมัครใช้บริการ

 • เอกสารในการสมัครใช้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป
 • เอกสารในการสมัครใช้บริการสำหรับบริษัทฯ องค์กร หรือ หน่วยงานอื่นๆ

 

2. ระบบไชโยเพย์ จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างร้านค้าสมาชิกกับระบบ K-Payment Gateway ซึ่งรองรับระบบการชำระเงินแบบ Verified By Visa และ MasterCard Secure Code ทั้งเป็นระบบที่ป้องกันการปลอมแปลง
บัตรได้ 99.99% รวมทั้งยังมีระบบ SSL เพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลระหว่างทาง ทำให้ลูกค้าของร้านค้าสมาชิกสามารถมั่นใจได้ว่าการชำระเงินในทุกครั้ง จะได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด 100%

ขั้นตอนการทำงานของ ไชโยเพย์

 • STEP1

  สั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์

 • STEP2

  ลูกค้าเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

 • STEP3

  กรอกรายละเอียดสำหรับการชำระสินค้า

 • STEP4

  อีเมล์แจ้งการชำระเงินค่าสินค้าทั้งสองฝ่าย

1. ลูกค้าผู้ซื้อเข้ามาที่เว็บไซต์ของร้านค้าสมาชิกและเลือกซื้อสินค้า/ บริการตามที่ต้องการ

2. หากลูกค้าผู้ซื้อเลือกคลิกไอคอนใช้วิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ระบบของ ไชโยเพย์ จะนำลูกค้าพร้อมกับรายการคำสั่งซื้อและยอดเงินที่ต้องชำระให้แก่ร้านค้าสมาชิกไปยัง K-Payment Gateway เพื่อให้ลูกค้า ผู้ซื้อใส่ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ K-Payment Gateway

3. K-Payment Gateway ทำการประมวลผลและพิจารณาอนุมัติรายการแบบ Real Time Authorization แล้วแจ้งผลการทำรายการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตกลับไปที่ลูกค้าผู้ซื้อโดยทันทีแบบ Instant Confirmation ในขณะเดียวกันก็แจ้งผลการได้รับการชำระเงินไปยังร้านค้าสมาชิกผ่านไชโยเพย์ทันทีเช่นกัน

4. ระบบปรับปรุงข้อมูลทันที (Realtime Update): ร้านค้าสมาชิกสามารถรับตัวแปรจากระบบไชโยเพย์ เพื่อทำการ Update ระบบของร้านค้าสมาชิกได้เอง โดยระบบไชโยเพย์ จะส่งผลลัพธ์ที่ได้ทันทีที่การประมวลผล เสร็จสิ้น ตลอด 24 ชั่วโมงไปยัง URL ที่ร้านค้าสมาชิกแจ้งไว้ ทำให้ระบบของร้านค้าสมาชิก Update ตลอดเวลา ( ร้านค้าสมาชิกสามารถกำหนด URL ที่จะให้ ระบบไชโยเพย์ ส่งตัวแปรได้เองที่ระบบ Administration)

5. ระบบบริหารข้อมูลของร้านค้าสมาชิก (Self-Administration): ระบบสำหรับให้ร้านค้าสมาชิกเข้าไปดูผลสรุปการชำระเงินทั้งหมดของร้านค้าสมาชิกได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทางบริษัทฯจะเก็บรายละเอียดการสั่งซื้อ ของลูกค้าไว้ทั้งหมดเพื่อให้ร้านค้าสมาชิกง่ายต่อการตรวจสอบสถานะการชำระเงิน สถิติการขายสินค้า

ค่าบริการของ ไชโยเพย์ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 • 1. ค่าบริการสำหรับการสมัครใช้งาน 500 บาท

 • 2. ค่าดำเนินการในกรณีที่ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับเอกสาร 1,000 บาท

 • 3. ค่าธรรมเนียมจากการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต 4%

หมายเหตุ : ไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือน

ตัวอย่างการคิดค่าธรรมเนียม

ราคาสินค้าที่ลูกค้าชำระผ่านทางบัตรเครดิต 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจากการชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต 4% ของราคาสินค้าที่ชำระผ่านทางบัตรเครดิต

เงินที่ร้านค้าจะได้รับ 1,000 – (1,000*4%) = 960 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

อัตราค่าธรรมเนียมที่เสนอข้างต้นจะต้องมียอดขายต่อรายการเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 800 บาทและเป็นรายการ Verified by VISA และระบบ MasterCard SecureCode ซึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์์ในการพิจารณาปรับเปลี่ยน
ค่าธรรมเนียมหากไม่เป็นไปตามเกณฑ์

การโอนเงินให้กับร้านค้าสมาชิก

1. เมื่อธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินจากสถาบันผู้ให้บริการบัตรเครดิตของลูกค้าและโอนเงินให้บริษัทฯเพื่อบัญชีค่าสินค้า/บริการของร้านค้าสมาชิก บริษัทฯ จะโอนเงินที่ได้รับดังกล่าวไปยังบัญชีของร้านค้าสมาชิก ที่ร้านค้าสมาชิกได้แจ้งไว้ภายในกำหนดดังต่อไปนี้ โดยจะมีรายงานประวัติการโอนเงิน วันที่โอน จำนวนเงิน เพื่อให้ร้านค้าเก็บไว้ตรวจสอบภายหลัง

หากวันที่บริษัทฯจะโอนเงินให้ตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดทำการของธนาคารตามที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทฯจะโอนเงินให้กับร้านค้าสมาชิกในวันทำการถัดไป

วันที่รายการชำระเงินของลูกค้าได้รับการอนุมัติ
วันที่บริษัทฯ จะโอนเงินให้ร้านค้าสมาชิก
รายการระหว่างวันที่ 1 – 15 ของเดือน
วันที่ 1 ของเดือนถัดไป
รายการระหว่างวันที่ 16 – 31 ของเดือน
วันที่ 16 ของเดือนถัดไป

2. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่าเจ้าของบัตรแจ้งต่อธนาคารขอยกเลิกการซื้อสินค้าหรือบริการก่อนถึงกำหนดส่งมอบสินค้าหรือบริการ หรือเจ้าของบัตรแจ้งว่าไม่ได้รับสินค้าหรือบริการตามกำหนดเวลาส่งมอบ
หรือได้รับมอบแต่ไม่ตรงตามกำหนดเวลา หรือไม่ครบถ้วน หรือชำรุดบกพร่อง หรือไม่ถูกตามวัตถุประสงค์ที่มีการโฆษณาแจ้งไว้ (ทั้งนี้ สิทธิและหน้าที่การพิสูจน์ของลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ออกบัตรเครดิต)
ร้านค้าสมาชิกยินยอมให้บริษัทฯคืนเงินแก่ผู้ถือบัตร และ/หรือยินยอมให้หักลบกับจำนวนเงินที่บริษัทฯยังจะต้องชำระให้กับร้านค้าสมาชิก และ/หรือตกลงส่งคืนเงินให้กับบริษัทฯทันทีที่ได้รับแจ้งให้คืนเงิน

คุณสมบัติเบี้องต้นของผู้สมัครใช้บริการ ไชโยเพย์

ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกไชโยเพย์ต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุในเงื่อนไขการเป็นร้านค้าสมาชิกไชโยเพย์ และตกลงรวมทั้งยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป็นร้านค้าสมาชิกไชโยเพย์ ทั้งในขณะสมัคร ขณะทำสัญญาและ
ตลอดอายุสัญญา

1. ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกไชโยเพย์ต้องมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและได้จดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศไทย หรือเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและ
จดทะเบียน ในประเทศไทยเท่านั้น

2. ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกไชโยเพย์ต้องมีที่อยู่หรือสำนักงานที่แน่นอนตั้งอยู่ในประเทศไทย และมีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือ

3. มีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงพาณิชย์

4. กิจกรรมต้องห้าม: (คำว่า “กิจกรรม” ในที่นี้มีความหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหรือการกระทำใดๆ) ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกไชโยเพย์ต้องไม่ใช้บริการ
ไชโยเพย์กับกิจกรรมที่หรือในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการและสถาบันออกบัตรเครดิตต่างๆ โดยกิจกรรมต้องห้ามที่บริษัทฯไม่เปิดให้บริการ
ไชโยเพย์ ได้แก่

 

 • เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือที่เป็นการโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่น
 • ขายยาทุกประเภท
 • บุหรี่ ยาสูบ ยาเส้น สารเสพติดทุกชนิด
 • การพนัน
 • จัดหาคู่
 • สินค้าอบายมุข สื่อลามก อนาจาร หรือมีแนวโน้มไปในทางลามก
 • สินค้าและเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นซึ่งมีขึ้นโดยกฎหมายของทุกประเทศทั่วโลก
 • อาวุธ หรือส่วนประกอบของอาวุธ
 • Time Sharing Business
 • ร้านค้าที่มีลักษณะเป็น Merchant Aggregator (คือ การที่ร้านค้าเชื่อมต่อระบบ K-Payment Gateway หรือระบบไชโยเพย์กับร้านค้าย่อยอื่น (Sub Merchant) หรือเว็บไซต์อื่นๆ)
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใด ๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมสร้างความวุ่นวาย และ ความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่น
 • เว็บไซต์ที่มีการใช้งานสคริปต์ หรือ โปรแกรมใดๆ ที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ทั้งความสามารถในการประมวล และหน่วยความจำเป็นจำนวนมากผิดปกติ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ซึ่งหากพบ บริษัทฯ จะระงับ
  การใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแก้ไขจากร้านค้าสมาชิก และหากมีฝ่าฝืนอีก บริษัทฯ จะปิดเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการทันทีโดยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 • เว็บไซต์ที่ให้บริการ Free Hosting, Free Webboard, Free Image Hosting, Free File Hosting, Free Email หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการลักษณะเดียวกันนี้โดยคิดค่าบริการการใช้งานแก่บุคคลทั่วไป
 • เว็บไซต์หรือการส่งอีเมล์ที่ริดรอนสิทธิ์ หรือข่มขู่ผู้อื่น หรือคุกคาม ฉ้อโกง แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย สนับสนุนอาชญากรรม การทำผิดกฎหมาย ยาเสพติด การก่อการร้าย การค้ามนุษย์
 • เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสี่ยงให้บริษัทฯเสื่อมเสียไม่ว่าโดยประการใดๆ
 • เว็บไซต์ที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • เว็บไซต์ที่นำทรัพยากรระบบของบริษัทฯ ไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนโดยทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น E-mail, Database, Web Space โดยบริษัทฯอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
  เว็บไซต์ ที่ใช้บริการเท่านั้น โดยการตีความในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 • ใช้ประโยชน์เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ และ/หรือเว็บไซต์ที่โฮสต์โดยบริษัทฯ(กรณีเป็นการใช้บริการไชโยเพย์ร่วมกับ Web Hosting ของบริษัทฯ) โดยมิชอบ หรือใช้ทำสิ่งที่ผิดต่อกฎหมาย หรือกระทำการใดๆอันเป็น
  การรบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ หรือผู้อื่น อาทิ
  • ให้บริการ BitTorrent, tracker, online streaming, pirate software, crack, hack, warez, การเผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน ให้ดาวน์โหลด MP3 , Software , VDO, Voice Clips ,หรือ Music ออนไลน์ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม หรือใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์บริษัทฯไปในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น การใช้ mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing
  • เว็บไซต์ที่ส่งอีเมล์เป็นจำนวนมาก หรือ Commercial Mass E-mailing
  • เว็บไซต์ที่มีการส่ง "สแปมอีเมล์" (คือ การส่งอีเมล์จำนวนมาก โดยผู้รับอีเมล์ไม่ยินยอมที่จะรับข้อความ) หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User โดยการส่งอีเมล์นั้นใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริง หรือเป็นการส่งแบบสุ่ม เช่น abc@hotmail.com, john@hotmail.com, ant@hotmail.com
  • การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความเดิมซ้ำๆ ไปยังผู้อื่น
  • การใช้โปรแกรมหรือระบบเพื่อการส่งอีเมล์
  • การส่งอีเมล์ที่มีผลทำให้เกิดการตีกลับของอีเมล์เป็นจำนวนมาก หรือ ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ เช่น การส่งอีเมล์นั้นใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริง
  • กรณีร้านค้าสมาชิกเก็บหรือมีไฟล์ที่ใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็นต้น มีการติดไวรัสเกิดขึ้น บริษัทฯสงวนสิทธิ์ลบไฟล์นั้นออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
   โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทฯพิจารณาว่าไม่เหมาะสม

 

5. ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกไชโยเพย์ซึ่งเป็นร้านค้าประเภทCyber Mall บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์์พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไป

6. ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกไม่เคยมีประวัติเสียหายในการเป็นสถานที่รับบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินใดๆ มาก่อน

7. ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกต้องมีเว็บไซต์ของตนเองพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมเชื่อมต่อกับระบบไชโยเพย์ โดยชื่อผู้จดทะเบียนเจ้าของเว็บไซต์ (Website Owner) จะต้องเป็นชื่อของผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิก
(กรณีผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาชื่อผู้จดทะเบียนเจ้าของเว็บไซต์ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้สมัครซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าสมาชิกเท่านั้น) หรือเป็นชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจ ลงนามตาม
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกกรณีผู้สมัครเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

8. ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการเสนอขายสินค้าและ
โฆษณา การมีใบอนุญาตนำเที่ยว

9. ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกต้องรับภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่น การสมัครขอใช้บริการ การเปิดใช้บริการ การเปิดบัญชี เป็นต้น

10. ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนพร้อมเซ็นชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ทุกฉบับ หากบริษัทฯและธนาคารได้รับข้อมูล
และเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ บริษัทฯและธนาคารจะไม่ทำการพิจารณาอนุมัติการใช้บริการ

11. ในการอนุมัติการเป็นร้านค้าสมาชิกไชโยเพย์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์์แต่ผู้เดียวในการเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดคุณสมบัติผู้สมัครและกิจกรรมของร้านค้าสมาชิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์์ที่จะระงับบริการไชโยเพย์ และ/หรือ
บอกเลิกสัญญา และ/หรือปิดเว็บไซต์(กรณีเป็นบริการร่วมกับ Web Hosting ของบริษัทฯ) โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า และโดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากิจกรรมของร้านค้าสมาชิก มีลักษณะที่ขัดต่อเงื่อนไข
การเป็นร้านค้าสมาชิกไชโยเพย์ อนึ่ง การที่บริษัทฯ เปิดให้ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกได้ใช้บริการไชโยเพย์ ไม่ว่าโดยการเข้าใจผิด หรือโดยการประมาทเลินเล่อ หรือโดยสาเหตุใดก็ตาม ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์บริษัทฯ
ในการใช้สิทธิระงับบริการไชโยเพย์ และ/หรือบอกเลิกสัญญา และ/หรือปิดเว็บไซต์ตามข้อนี้

12. สัญญาฉบับนี้ถือเป็นเป็นสาระสำคัญของสัญญาบริการไชโยเพย์ ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกตกลงว่าจะไม่ทำกิจกรรมต้องห้ามโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกฝ่าฝืนสัญญาฉบับนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์์ยกเลิกสัญญา และ/หรือ ระงับการให้บริการได้ทันทีโดยมิต้องแจ้งหรือบอกกล่าวล่วงหน้า

สมัครใช้บริการ